Ikon för Rikstermbanken

falsk krupp

svenska termer: falsk krupp
pseudokrupp
förklaring:

Virusinfektion som oftast drabbar småbarn. Symtomen är andningssvårigheter, skällande hosta, heshet samt lite feber. Eftersom virus orsakar sjukdomen kan man inte behandla den, förutom med läkemedel som underlättar andningen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008