Ikon för Rikstermbanken

Corynebacterium diphteriae

svensk term: Corynebacterium diphteriae
förklaring:

Bakterie som orsakar difteri. Den sprids från människa till människa via nära kontakt, till exempel kyssar. Sjukdomen kan ta sig många olika former, där en halsinfektion som i svåra fall kan ge andningssvårigheter (s.k. äkta krupp) är den vanligaste och mest kända. En infektion med Corynebacterium diphteriae kan behandlas med ett flertal olika antibiotika.

se även:
latinsk term: Corynebacterium diphteriae
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008