Ikon för Rikstermbanken

difteri

svensk term: difteri
definition:

infektionssjukdom som orsakas av corynebakterier

anmärkning:

Vanligtvis angrips luftvägarna och sjukdomen yttrar sig med symtom från svalg och näsa. Bakterien kan orsaka andningssvårigheter och i allvarligare fall ses påverkan på hjärta och centrala nervsystemet. Difteri är väldigt ovanligt i Sverige sedan man började vaccinera mot sjukdomen på 1940-talet.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008