Ikon för Rikstermbanken

excitabilitet

svenska termer: excitabilitet
retbarhet
definition:

förmågan hos en nerv- eller muskelcell att efter en depolarisering, minskning av spänningsskillnaden utanför och inuti en cell, utlösa en aktionspotential – en så pass stor elektrisk förändring i cellen att en nervimpuls eller muskelsammandragning sker

anmärkning:

Ju högre excitabilitet en cell har desto lägre depolarisering behövs för att en nervimpuls eller muskelsammandragning ska uppstå.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008