Ikon för Rikstermbanken

eukaryot

svensk term: eukaryot
förklaring:

Eukaryota organismer har celler som innehåller cellkärna. Till eukaryoterna räknas bl.a. människor, djur, växter och svampar.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008