Ikon för Rikstermbanken

protist

svensk term: protist
definition:

organism vars celler inte har cellkärna

anmärkning:

Hit räknas bl.a. bakterier.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008