Ikon för Rikstermbanken

eufori

svensk term: eufori
definition:

känsla av välbefinnande som kan framkallas vid intag av vissa läkemedel som t.ex. opioider

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008