Ikon för Rikstermbanken

esofagusvaricer

svensk term: esofagusvaricer
definition:

åderbråck i matstrupen

anmärkning:

Hänger ofta ihop med alkoholism och skrumplever, vilket gör att blodet får svårare att passera levern. Trycket blir då högre i venerna i matstrupen, och ger upphov till åderbråck.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008