Ikon för Rikstermbanken

levercirros

svenska termer: levercirros
skrumplever
definition:

tillstånd när levercellerna dör och ersätts med bindväv

anmärkning:

Orsakas oftast av alkoholmissbruk, men kan även bero på leversjukdomar som t.ex. hepatit.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008