Ikon för Rikstermbanken

eosinofil

svensk term: eosinofil
förklaring:

Typ av vit blodkropp, leukocyt, som har en viktig roll i den allergiska reaktionen. Eosinofilerna har fått sitt namn efter att dess granula, små korn, kan färgas röda av eosin. Eosinofilerna bildas i benmärgen men när de har mognat återfinns de i blodet där de bland annat kan fagocytera, det vill säga ta upp, främmande partiklar. De små kornen i eosinofilerna innehåller också ett ämne som har skadlig effekt på en del parasiter men även på kroppens egna celler, framförallt vid allergi.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008