Ikon för Rikstermbanken

endoskopi

svensk term: endoskopi
definition:

undersökningsmetod för att studera insidan av kroppen

anmärkning:

Man använder sig av ett endoskop vilket är ett meterlångt, rörformat instrument som är försett med kamera och belysning. Genom att koppla endoskopet till en skärm kan man studera kroppens olika organ och vävnader. Endoskop används bland annat för att undersöka bukhåla, magsäck samt foster inne i livmodern. Undersökningar av magtarmkanalen med hjälp av endoskop kallas gastroskopi.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008