Ikon för Rikstermbanken

gastroskopi

svensk term: gastroskopi
definition:

undersökningsmetod för att titta på slemhinnan i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm

anmärkning:

Man använder sig av ett meterlångt instrument som är försett med kamera och belysning. Det finns också möjlighet att ta prover på vävnaden som studeras.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008