Ikon för Rikstermbanken

dyslipidemi

svensk term: dyslipidemi
definition:

olämplig sammansättning av blodfetter

anmärkning:

Blodfetter består av HDL, LDL och triglycerider. HDL är ”det goda kolesterolet”. LDL och triglycerider är inte lika bra för kroppen och därför finns riktlinjer för högsta lämpliga nivå. Vid dyslipidemi kan totalkolesterolet vara normalt, medan fördelningen mellan bra och dåligt kolesterol är ur balans.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008