Ikon för Rikstermbanken

depot

svensk term: depot
förklaring:

Ett depotläkemedel frisätter sin aktiva substans långsamt ut i kroppen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008