Ikon för Rikstermbanken

depottablett

svensk term: depottablett
förklaring:

Tabletten är utformad så att den aktiva substansen långsamt frisläpps i tarmen. Detta leder till att man får en jämnare koncentration i blodet och att man inte behöver ta läkemedlet lika ofta. Viktigt är att depottabletten sväljs hel och inte tuggas. Depottabletter har ofta ett tillägg till läkemedelsnamnet, vanliga tillägg är Depot och Retard.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008