Ikon för Rikstermbanken

depolariseringshastighet

svensk term: depolariseringshastighet
definition:

hastigheten med vilken spänningsskillnaden mellan in- och utsidan av en cell försvinner

anmärkning:

Normalt är utrymmet utanför cellerna positivt laddad och insidan negativt laddad. Då en nerv ska leda en impuls eller en muskel ska dras samman krävs en elektrisk förändring – aktionspotential – i cellen. Detta sker genom depolarisering, det vill säga positivt laddade joner från utsidan strömmar in i cellen och gör insidan positiv.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008