Ikon för Rikstermbanken

degranulation

svensk term: degranulation
definition:

process där s.k. mastceller frigör histamin och andra inflammationsframkallande substanser

anmärkning:

En process som förhindras av vissa läkemedelssubstanser.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008