Ikon för Rikstermbanken

colon

svenska termer: colon
grovtarm
kolon
tjocktarm
förklaring:

Colon delas in i fyra delar: uppåtgående, tvärgående och nedåtgående samt den s-formiga delen. I svensk text används ofta den svenska skrivningen kolon.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008