Ikon för Rikstermbanken

colon ascendens

svensk term: colon ascendens
förklaring:

Första delen av tjocktarmen, uppåtstigande delen. Tjocktarmen delas in i fyra delar: uppåtstigande, tvärgående nedåtstigande samt s-formiga delen.

latinsk term: colon ascendens
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008