Ikon för Rikstermbanken

cirros

svensk term: cirros
definition:

sjuklig förändring av ett organ där cellerna nybildar bindväv istället för organets specifikt fungerande celler

anmärkning:

Bindväv håller normalt samman celler och organ i kroppen. Levercirros är ett exempel på en cirros, där levercellerna succesivt ersätts med bindvävsceller vilket gör att leverns funktion går förlorad.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008