Ikon för Rikstermbanken

ciliarprocess

svensk term: ciliarprocess
förklaring:

I den främre delen av strålkroppen finns en muskel som reglerar ögats ackommodation. Den bakre delen av strålkroppen utsöndrar kammarvatten. Ciliarprocessen är detsamma som utsöndring av kammarvatten till ögat och en hämning av denna leder till en trycksänkning i ögat. Läkemedel som påverkar ciliarprocessen används vid förhöjt tryck i ögat, även kallat glaukom.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008