Ikon för Rikstermbanken

cellcykel

svensk term: cellcykel
definition:

den process cellen går igenom för att dela sig i två

anmärkning:

Den är indelad i fyra olika faser, och tar i snitt mellan 24 och 30 timmar. G1-fasen är den första fasen i cellcykeln, då cellen bara växer i storlek. Under S-fasen sker kopieringen av DNA (arvsmassan). I G2-fasen kontrollerar cellen att allt DNA blivit kopierat. Om det finns två uppsättningar av DNA så går cellen in i M-fasen, då cellen delas i två.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008