Ikon för Rikstermbanken

S-fas

svensk term: S-fas
förklaring:

En av de fyra faserna som cellcykeln är indelad i. Cellcykeln är den process en cell genomgår för att dela sig. Under S-fasen sker kopieringen av DNA (arvsmassan). När cellen konstaterat att all DNA är kopierad så delar den sig i två.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008