Ikon för Rikstermbanken

bukspottkörtel

svenska termer: bukspottkörtel
pankreas
förklaring:

Körtel belägen intill magsäcken. Bukspottkörteln har två uppgifter. Dels att producera bukspott till tarmen, som bl.a. innehåller s.k. enzymer som bryter ner föda, och dels att insöndra olika hormoner (bl.a. insulin) till blodet.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008