Ikon för Rikstermbanken

buffert

svensk term: buffert
definition:

lösning som håller ett konstant pH-värde trots att syra eller bas tillsätts

anmärkning:

pH är ett mått på hur sur en lösning eller ett biokemiskt system är. Exempel på ett biokemiskt system är blodet.

se även:

pH

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008