Ikon för Rikstermbanken

bronkit

svenska termer: bronkit
luftrörskatarr
definition:

inflammation av lungans bronker, det vill säga de grövsta luftvägarna i lungan

anmärkning:

Kronisk bronkit, som nästan alltid beror på rökning, är en besvärlig sjukdom med mycket utdragna inflammationer i luftvägarna som ger hosta. Akut bronkit betyder hos barn andningssvårigheter i samband med en luftvägsinfektion och hos vuxna en tillfällig försämring av kronisk bronkit.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008