Ikon för Rikstermbanken

bronk

svensk term: bronk
förklaring:

Bronkerna är större luftrör och är en del av luftrörsträdet. Detta träd börjar med luftstrupen (trachea). Luftstrupen förgrenar sig sedan i en högerbronk och en vänsterbronk, det vill säga en till varje lunga. Både dessa bronker förgrenar sig sedan i ytterligare bronker och kallas sedan bronkioler när diametern på bronken blir mindre än 1 mm. I änden av dessa bronkioler finns alveolerna. I alveolerna sker gasutbytet mellan syre och koldioxid.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008