Ikon för Rikstermbanken

bradykardi

svensk term: bradykardi
definition:

långsam hjärtverksamhet

anmärkning:

Definieras ofta som mindre än 60 slag per minut.

Motsatsen kallas takykardi.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008