Ikon för Rikstermbanken

takykardi

svensk term: takykardi
förklaring:

Hjärtklappning, slagfrekvens över 100 slag/min.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008