Ikon för Rikstermbanken

basaliom

svenska termer: basaliom [iå:’m] 
BCC
basalcellscancer
förklaring:

Vanligaste formen av hudcancer, drabbar hudens basalceller.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008