Ikon för Rikstermbanken

basalcell

svensk term: basalcell
definition:

cell som finns underst i det översta hudlagret, överhuden

anmärkning:

Dessa celler kan skadas av solens strålning, varpå cancer kan uppkomma. Detta är den vanligaste formen av hudcancer, men också den lindrigaste. Basalcellscancer sprider sig inte genom att bilda dottertumörer, utan växer bara i storlek, varför den är relativt lättbehandlad.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008