Ikon för Rikstermbanken

apoptos

svensk term: apoptos
definition:

programmerad celldöd av antingen gamla, skadade, eller på annat sätt onödiga celler

anmärkning:

Detta innebär en kontrollerad nedmontering av cellen, så att den lätt kan tas om hand om av omgivande celler. Icke programmerad celldöd, s.k. nekros, kan bl.a. ge upphov till en inflammation vilket skadar omkringliggande celler.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008