Ikon för Rikstermbanken

andningsinsufficiens

svenska termer: andningsinsufficiens
respiratorisk insufficiens
definition:

oförmåga att upprätthålla normal syrekoncentration och avledning av koldioxid från blodet

anmärkning:

Orsakas ofta av sjukdomar i andningsapparaten såsom astma eller KOL. Kan även bero på att något fastnat i luftvägarna.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008