Ikon för Rikstermbanken

anaerob

svensk term: anaerob
förklaring:

Betyder generellt syrefri. Inom medicinen anger ordet oftast en egenskap hos bakterier som innebär att de kan leva även om det inte finns något syre i deras livsmiljö.

Motsatsen är aerob.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008