Ikon för Rikstermbanken

aerob

svensk term: aerob
definition:

i närvaro av syre

anmärkning:

Inom medicinen anger ordet oftast en egenskap hos bakterier som innebär att de kräver syre i sin livsmiljö för att kunna leva.

Motsatsen är anaerob.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008