Ikon för Rikstermbanken

amlexanox

svensk term: amlexanox
förklaring:

Amlexanox hämmar bildning och/eller frisättningen av inflammatoriska ämnen (histamin och leukotriener) från kroppens immunförsvararande celler. Genom att hämma dessa ämnen kan både allergiska och inflammatoriska reaktioner dämpas.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008