Ikon för Rikstermbanken

allograft

svensk term: allograft
förklaring:

Celler, organ eller vävnader som transplanterats från en individ till en annan inom samma art, t.ex. mellan två människor. Kan jämföras med xenograft som är transplantat från en art till en annan, t.ex. från gris till människa.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008