Ikon för Rikstermbanken

allergisk reaktion

svenska termer: allergisk reaktion
allergisk överkänslighetsreaktion
förklaring:

Kroppslig reaktion i form av svullnad, rodnad, klåda, snuva och andningssvårigheter när kroppen utsätts för något den är allergisk mot, t.ex. pollen, vissa livsmedel och pälsdjur. En allvarlig allergisk reaktion kan leda till en allergichock, en så kallad anafylaktisk chock med symtom som feber, hudutslag, svullnad och blodtrycksfall. En sådan chock är livshotande om man inte sätter in läkemedelsbehandling i form av antihistaminer och adrenalin.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008