Ikon för Rikstermbanken

adrenalin

svensk term: adrenalin
förklaring:

Adrenalin är ett så kallat stresshormon som insöndras till blodet vid hårt fysiskt arbete, psykisk stress, ilska och lågt blodsocker. Adrenalin bildas i binjurebarken när det sympatiska nervsystemet aktiveras. Adrenalin gör att hjärtats slagfrekvens och kontraktionskraft ökar, blodflödet till skelettmuskulaturen och hjärtat ökar, andningen blir häftigare och luftrören vidgas, samtidigt som man får stegrade nivåer av socker och fettsyror, det vill säga kroppen gör sig redo för att kunna fly snabbt. Adrenalin som läkemedel används vid hjärtstillestånd, svår astma och allvarliga allergiska reaktioner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008