Ikon för Rikstermbanken

alkalisk

svenska termer: alkalisk
basisk
förklaring:

Innebär ett pH över 7. Vissa läkemedel kan påverka pH i kroppen. Exempel är natriumvätekarbonat, eller bikarbonat, som vid kontakt med syror bildar koldioxid och vatten. Natriumvätekarbonat används som läkemedel för att behandla sur urin eller acidos.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008