Ikon för Rikstermbanken

alfareceptor

svensk term: alfareceptor
förklaring:

Alfareceptorerna tillhör de adrenerga receptorerna och är målreceptorer i det sympatiska nervsystemet. Alfareceptorerna indelas i alfa-1-receptorer och alfa-2-receptorer. Alfa-1-receptorerena finns i blodkärlen och en stimulering av dessa ger blodkärlssammandragning vilket leder till högt blodtryck. Alfa-2-receptorerna finns i nervändsluten och vid en stimulering av dessa frisätts signalsubstansen noradrenalin. Noradrenlin har en starkt blodtryckshöjande effekt. Stimulering kan också leda till att pupillerna förstoras.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008