Ikon för Rikstermbanken

alfablockerare

svensk term: alfablockerare
definition:

läkemedel som blockerar alfareceptorer

anmärkning:

Alfareceptorer finns bland annat i vissa blodkärl och glatt muskulatur där stimulering leder till kärlsammandragning. Blockerande av dessa receptorer leder därför till att kärlen ”slappnar av”, motståndet i kärlen minskar och blodtrycket sänks.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008