Ikon för Rikstermbanken

affinitet

svensk term: affinitet
användningsområde: i läkemedelssammanhang
definition:

viljan som molekyler har att reagera med varandra

anmärkning:

Ju högre affinitet, desto större vilja att reagera.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008