Ikon för Rikstermbanken

receptoraffinitet

svensk term: receptoraffinitet
förklaring:

Begreppet receptoraffinitet innebär hur väl ett läkemedel passar till det ställe i kroppen där det ska utöva sin effekt, även kallat receptor.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008