Ikon för Rikstermbanken

aerosolförpackning

svensk term: aerosolförpackning
definition:

förpackning som innehåller en aerosol

anmärkning:

Används för läkemedel som inhaleras.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008