Ikon för Rikstermbanken

aerosol

svensk term: aerosol
definition:

finfördelade fasta eller flytande ämnen som blandats med gas, vanligast luft

anmärkning:

Vissa läkemedel ges som aerosoler, till exempel nässpray och inhalationsläkemedel.

exempel:

Exempel på aerosoler är rök, dimma och spray.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008