Ikon för Rikstermbanken

adrenerg

svensk term: adrenerg
definition:

som har med neurohormonerna adrenalin och noradrenalin att göra

anmärkning:

Dessa två neurohormoner är viktiga förmedlare i det sympatiska nervsystemet

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008