Ikon för Rikstermbanken

administration

svensk term: administration
definition:

tillförsel av ett läkemedel till kroppen

anmärkning:

Läkemedel kan administreras många olika vägar.

exempel:

Peroralt (när läkemedel tas genom munnen), intravenöst (i en ven) och kutant (genom huden) är några exempel.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008