Ikon för Rikstermbanken

kutan

svensk term: kutan
definition:

som har med huden att göra

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008