Ikon för Rikstermbanken

accessoriska ledningsbanor

svenska termer: accessoriska ledningsbanor
accessoriska retledningsbanor
definition:

extra ställen i hjärtat som kan leda elektriska impulser från förmak till kammare

anmärkning:

Normalt kan impulser bara ta sig från förmak till kammare via ett ställe – AV-knutan. Då impulser kan ta sig till kammaren på flera ställen i hjärtat leder det till orytm i hjärtat.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008